بیدمشک بوی فراخاکی بیدمشک آدم را به کوی آشنای دوست رهنمون می سازد. http://hossin.mihanblog.com 2019-11-19T14:01:12+01:00 text/html 2019-11-15T07:08:46+01:00 hossin.mihanblog.com حسین غفاری از ارومیه تازه به تازه نو به نو http://hossin.mihanblog.com/post/860 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8378271534/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D9%88.jpg" alt=""> <div><font size="4">ابتدا تبریک مرا برای سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلامی حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) پذیرا باشید.&nbsp;</font></div><div><font size="4">دوم اینکه دوستان صدا و سیما زحمت کشیده در حال ساخت مستندی درباره <b><font color="#cc0000">شهید فریدون کشتگر</font></b> هستند که سالهای پیش وجیزه ای کوچک هم از سوی ما برایشان تهیه شده بود.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://nashrservice.ir/patogh/uploads/o_1cn6q6q5q1rii1r6311j36oee704j.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4">به همراهی این عزیزان برای شنیدن حرفهای دو راوی از دوستان شهید رفته بودیم.&nbsp;</font></div><div><font size="4">آقایان مهندس غلامرضا اتابکی و دکتر کاظم بدو&nbsp;</font></div><div><font size="4">آقای اتابکی را در محل کار دیدیم و آقای بدو را در منزلشان.&nbsp;</font></div><div><font size="4">با اینکه کلی در زمینه شهید کار کرده بودم اما گویی برخی از شهدا بعد از سالها دوباره برای کشف شدن هنوز جا دارند.&nbsp;</font></div><div><font size="4">حرف های جدیدی شنیدم هم از شهید و هم حواشی آن.&nbsp;</font></div><div><font size="4">از جمله اینکه آقای بدو می گفت آقای کشتگر در شرکت نوید هم با ما همکاری کرد و اینکه آقای مهدی باکری مدتی را به عنوان رئیس جهاد(مدیر اجرایی) کار کردند و من هم مسئول دفترش بودم...</font></div><div><font size="4">آقای اتابکی هم در باره هوش سرشار فریدون گفتند و اینکه ایشان از سردمداران بچه های مذهبی در دانشگاه بودند.&nbsp;</font></div><div><font size="4">مطالب بیشتر ان شا الله در مستند قابل دیدن و شنیدن خواهد بود.&nbsp;</font></div><div><font size="4">گاهی هم تازه این راویان را کشف می کنی که خودشان چه فداکاری ها که ننموده اند. خدا حفظشان کند.&nbsp;</font></div> text/html 2019-11-10T16:39:16+01:00 hossin.mihanblog.com حسین غفاری از ارومیه عکسهای نو یافته http://hossin.mihanblog.com/post/859 <font size="4">در روی پروژه مهندسی رزمی سپاه که کار می کردم رسیدیم به آقای «علیرضا فرهادی» که از سال 63 تا 73 مسئولیت مهندسی رزمی سپاه را داشته است.&nbsp;</font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8377821418/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg" alt=""><font size="4"><br></font><div><font size="4" color="#cc0000">مرحوم علیرضا فرهادی شیشوان</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">چون ایشان فوت کرده بودند لذا آقای صمد عباسی واسطه شد و از فرزندشان علی آقا یک سی دی از اطلاعات پدرشان گرفتیم و که عکس و سند بود.</font></div><div><font size="4">لابلای عکسها به عکسی از آقا مهدی برخوردم که برایم تازه بود.&nbsp;</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8377821226/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_4.jpeg" alt=""><font size="4">&nbsp;</font></div><div><font size="4">آقای فرهادی جلوی آقا مهدی نشسته که بخشی از تصویر حیف شده!</font></div><div><font size="4">در هر صورت با یک عکس از عکسهای صمد عباسی که از حمید آقا باکری گرفته بود فرستادم به دوست مهران حاجیلو</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8377821342/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF.jpeg" alt=""></div><div><font size="4">ایشان هم عکسها را فرستاده بود به آقای احسان باکری. ایشان هم چند تصویر از آقا مهدی فرستاده بودند که دوتایش برایم آشنا بود و داشتم. لکن آنکه پشت فرمان جیپ نشسته را برای اولین بار دیدم لذا من هم می گذارم در این پست تا همه استفاده کنند.&nbsp;</font></div><div><font size="4">دست همه درد نکنه&nbsp;</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8377822218/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C.jpeg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8377822234/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C2.jpeg" alt=""></div><div><font size="4" color="#cc0000">به همراه یاران دیرین احمد کاظمی، سردار سلیمانی، حسین علایی، عباس کریمی، محمد حسین باقری و ...</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8377822242/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C_3.jpeg" alt=""></div><div style="text-align: right; direction: ltr;"><font size="4" color="#cc0000">پشت سر آقا مهدی، سردار شهید حسن شفیع زاده هستند.&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div></div> text/html 2019-11-07T19:47:42+01:00 hossin.mihanblog.com حسین غفاری از ارومیه توفیق زیارت (2) http://hossin.mihanblog.com/post/858 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">یکشنبه 5 آبان برنامه ای که آقای رشیدی گذاشته بود دیدن خانواده شهید مدافع حرم و اولین ذبیح از لشکر فاطمین به نام <b><span style="color:red">رضا اسماعیلی</span></b> بود. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8377543792/20191027_173743.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مادر شهید چقدر استوار حرف می زد. یکی از دوستان شهید هم آمد و عملیاتی را که در آن رضا به شهادت رسیده بود را گفت. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نماز جماعت را همانجا خواندیم. بعد از اینکه خانواده های مدافع حرم رفتند همسرم گفتند حسین، مادر شهید چیزهایی درباره شهید و سر زدن ایشان به خانه می گوید که بسیار جالب است. ما ماندیم و یک مصاحبه تصویری گرفتیم که برخی از این مطالب به قول استاد فاطمی نیا اینترنتی نیست و باید سینه به سینه نقل شود...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">روز دوشنبه صبح که رفتیم حرم عکس روی درب پاتوق کتاب نظرم را جلب کرد و عکسی تهیه کردم. بجای ورود ممنوع نوشته بود: <b><span style="color:red">ورود ممنون</span></b>، لطفا اینجا پارک کنید!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8377544168/20191029_101203.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">دوباره امروز برنامه داشتیم برویم خانه شهیدان مدافع حرم، دو برادری که با هم شهید شدند <b><span style="color:red">مجتبی و مصطفی بختی</span></b>. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در راه <b><span style="color:red">مادر سه شهید داود، علیرضا و رسول خالقی پور</span></b><span style="color:red"> </span>را هم برداشتیم و رفتیم. خانم «فروغ منهی» مادر سه شهید و همسر جانباز بود. می گفت رسول و علیرضا در شب عید قربان در آغوش هم شهید شده بودند. وای چه مادری بود. حتی تحت پوشش بنیاد شهید هم نبود. اما داشت رسالت زینبی خود را انجام می داد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در خانه شهیدان بختی دو مادر شهید چه صحبت هایی با هم داشتند. مادر سه شهید به مادر بختی می گفت شما اجرتان از ما بیشتر است. فرزندان من مجرد بودند ولی یکی از پسرهای تو متاهل بوده و بچه دارد. حالا که نوه را می بینی چه حالی داری...<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8377543818/20191028_110245.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">سه شنبه روز شهادت حضرت، مشهد، <b><span style="color:red">عاشورای مکرر</span></b><span style="color:red"> </span>بود. هیئت های مذهبی از تمام کشور و کشورهای همجوار آمده بودند. غوغایی بود که باید در حال و هوای آن قرار بگیری تا بدانی. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شب در صحن انقلاب خدام برنامه داشتند. در جایگاه شعری مرا دگرگون کرد نوشته بود: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red">آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red">هستند خاک پای تو یا ثامن الحجج<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">روز هشتم آبان «محمد مهدی» پسر آقای رشیدی و به عبارتی نوه خواهرم هم با ما بود. گفت دایی می دانی امروز 8 هشتمین ماه 98 است؟ من هم گفتم چقدر عالی است که در کنار هشتمین امام هستیم. و چه فال نیکویی بود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و پنجشنبه روز خداحافظی بود. و اینبار هم توشه هایی برگرفتیم. خصوصاً اینکه کتاب لهوف را گرفته بودم و با نسخه «ابی مخنف» به نام وقعه الطف تطبیق می کردم. جالب بود که دیوان نیر تبریزی را هم از قم گرفته بودم. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شب شهادت آقا علی بن موسی الرضا استاد فاطمی نیا گریزی به کربلا و حالات علی اکبر و امام حسین علیه السلام و اشعار نیر زد. اول این بیت را خواند که :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">این بیابان جای خواب ناز نیست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">کایمن از صیاد تیرانداز نیست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و بعد گفت در بیت بعدی نیر اعجاز کرده و خواند: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بیش از این دیگر دلم را خون مکن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">زاده لیلی مرا مجنون مکن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تا این را خواند گفتم شاید استاد اشتباه کرده . چون این بیت از عمان سامانی است. شب که آمدم هتل دیوان نیر را باز کردم و شعر را پیدا کردم. شعر درست بود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اما همین بیت در شعر عمان عیناً آمده تنها آنجا بجای «دیگر»، «بابا» آمده! هر دو شعر در کمال زیبایی و متانت هستند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">چهارشنبه به بهشت رضا هم سری زدیم و نماز مغرب و عشا را در خواجه اباصلت خواندیم. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">روی مزار شهدا نامهای آشنای شهادت آدم را به فکر فرو می برد: سردشت، پیرانشهر، ارومیه ... شهدای تیپ ویژه شهدا و فرمانده شان شهید کاوه. و نورعلی شوشتری و برونسی و ...<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8377543826/20191028_162248.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8377543842/20191028_162920.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8377543876/20191028_163435.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بگذریم که در مشهد دوستان زیادی را هم دیدیم مثل آقای علیزاده امامزاده(رئیس شورای شهر ارومیه) دوست اصفهانی ما آقای سعید عبادتی، دوست اردبیلی آقای صمد رمضانی، حاج رسول اصغرزاده را هم تلفنی صحبت کردیم. بعد فهمیدم آقای پیری هم آمده بود. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8377543892/20191027_115135.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">من و سعید عبادتی در رواق امام خمینی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8377543942/20191028_201538.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">من و برادرم صمد رمضانی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خدایا شکرت<o:p></o:p></span></p> text/html 2019-11-04T07:53:51+01:00 hossin.mihanblog.com حسین غفاری از ارومیه توفیق زیارت(1) http://hossin.mihanblog.com/post/857 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">توفیق زیارت(بخش اول)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">الحمدلله توفیقی حاصل شد تا امسال<b><span style="color:red"> اربعین</span></b><span style="color:red"> </span>را به همراه همسر عزیزم و به پیشنهاد ایشان در کنار بارگاه <b><u><span style="color:red">حضرت معصومه (س)</span></u></b><span style="color:red"> </span>باشیم. از ارومیه که رهسپار شدیم شب را در تهران، مهمان پسرم <b><span style="color:red">آقا جواد</span></b><span style="color:red"> </span>شدیم و عروس عزیزم با پذیرایی خوبش حسابی تحویلمان گرفت. سپس برای اینکه اربعین در قم باشیم رفتیم و این بار مهمان پسر بزرگم <b><span style="color:red">آقا محسن</span></b><span style="color:red"> </span>شدیم و نوه عزیزم علی اصغر حال ما را خوب کرد. می خواستیم برویم مشهد که عروس عزیزم به گریه افتاد و می گفت دلمان به شما عادت کرد و قول مهمانی دوباره در برگشت از مشهد را طلب می کرد. پس از آن به <b><span style="color:red">مشهد مقدس</span></b><span style="color:red"> </span>شرفیاب شدیم تا دهه آخر صفر را آنجا به سر بریم.(از سه شنبه 30 مهر)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">از برکات حضور در کنار بارگاه ملکوتی <b><span style="color:red">امام رضا(ع)</span></b><span style="color:red"> </span>این بود که در روز پنجشنبه 2 آبان ماه 1398 به همت برادر عزیزم <b><span style="color:red">«محمدرضا رشیدی»</span></b><span style="color:red"> </span>مدیر هتل نور ولایت در جمع تنی چند از راویان و فرماندهان دفاع مقدس مشهد و جناب آقای «غفار رستمی» از لشکر 31 عاشورا در هتل نور ولایت باشیم و از صحبتهای آنان بهره مند شویم. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">افرادی که در جمع حضور داشتند عبارت بودند از : <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">حجت الاسلام طباطبایی، غفار رستمی، سردار علیرضا یوسفی(جانباز نابینا)، حمید جهانگیر فیض آبادی صاحب کتاب جنون مجنون که در همان جلسه نسخه ای از آن را از دست ایشان دریافت کردم، سید علیرضا مهرداد (که چند جلد کتاب هم نوشته که سفر مامور 2519 را در مشهد خریدم)، محمدرضا بانصری (مجری تلویزیون مشهد)، جواد کافی، خادمی، خدایاری، علیرضا دلبریان(صاحب کتاب از موج تا اوج) و آقای احمد منصوب که نقاش چهره های شهدا در دیوارهای شهر مشهد بودند. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8377199050/1.JPG" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8377199076/2.JPG" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">همان شب هم در اولین جلسه سخنرانی <b><span style="color:red">استاد فاطمی نیا</span></b><span style="color:red"> </span>که در مسجد و حسینیه الزهرا برقرار بود رفتیم. خاطره چندین سال متوالی حضور در مجالس ایشان که به همراه فرزندانم محسن &nbsp;و جواد هم بود دوباره زنده شد. ازدحام جمعیت بسیار زیاد بود و نتوانستم خدمت استاد برسم. چون وقتی در تهران بودم سالها در منزل ایشان می رفتیم و بهره می بردیم. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSA8kjFAIKdrvkMh30VZlnwROEAf-Sc5jMW6H2K6LRxHKnqIN81FA&amp;s" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شب دوم به ذهنم رسید که سؤالی بکنم از استاد و بپرسم گوینده این جمله که : <b><span style="color:red">«قد یفتح الله للسالک علی فراشه مالم یفتحه له علی صلاته»</span></b><span style="color:red"> </span>چه کسی است؟ سؤال را نوشتم ولی نتوانستم به ایشان برسانم و رفتند بالای منبر. اما یکمرتبه مطلب به جایی رسید و همین مطلب را گفت و خاطرنشان کردند که این جمله را عارفی گفته است!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">آقای رشیدی گفتند که خانواده معظم <b><span style="color:red">شهیدان مدافع حرم</span></b><span style="color:red"> </span>آمده اند و من برای آنها برنامه گذاشتم که برویم منزل <b><span style="color:red">شهید محمود کاوه</span></b>. روز شنبه 4 آبان ماه بود که من هم با آنها همسفر شدم و رفتیم منزل شهید کاوه . خانه ای در متراژ پائین در سه طبقه که طبقه زیر زمین آن واحد فرهنگی بود و دو کتاب از آنجا خریدم. هر طبقه در واقع یک اتاق بزرگ بود. در سردرب خانه، عکس کاوه به همراه جمله ای از <b><span style="color:red">مقام معظم رهبری</span></b><span style="color:red"> </span>خود نمایی می کرد. که فرموده بودند : <b>محمود زمان انقلاب شاگرد ما بود، اما حالا استاد ما شد. <o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8377199100/3.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پدر شهید حامد جوانی(از تبریز) را دوباره آنجا دیدم. پدر شهید «سعید شبان گورچین قلعه» از ارومیه هم آمده بود. با من احوالپرسی کرد و بنام مرا صدا کرد. گفتم نشناختمتان. گفت یادت هست می آمدی تبلیغات سپاه پیش صفاری؟ گفتم بله. گفت من هم آنجا بودم و شما را از آنجا می شناسم. رزمنده ای که خود حالا پدر شهید بود. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://urmia.navideshahed.com/files/fa/news_albums/438305/10296/resized/resized_289357_952.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font face="Tahoma, sans-serif" size="3">پدر شهید سعید شبان و سعید در روستایشان</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خواهران شهید کاوه و آقای فیض آبادی صحبت هایی کردند و در زیر زمین هم نماز را به جماعت خواندیم. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8377199150/4.JPG" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ادامه دارد...</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2019-10-15T06:56:34+01:00 hossin.mihanblog.com حسین غفاری از ارومیه نگاهی نو http://hossin.mihanblog.com/post/856 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media.mehrnews.com/d/2019/10/06/3/3258638.jpg" alt=""></div><div><font size="4"><br></font></div><font size="4">دوست بسیار عزیز و جانباز گرامی دکتر غلامرضا ذکیانی که حالا ریاست موسسه حکمت و فلسفه ایران را بر عهده دارد، مصاحبه ای بسیار اساسی و خوبی را با مهر نیوز انجام داده که شنیدنی است. بنده تنها یک بخش آن را اینجا می گذارم بقیه اش را از لینک داده شده پی گیر شوید:&nbsp;</font><div><font size="4">...&nbsp;&nbsp;</font></div><div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">*یعنی چه سنخ مشکلاتی که به زعم شما هم مبنایی باشند و هم مسأله روز؟</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بگذارید مصداق مطرح کنم؛&nbsp;در چند هفته‌&nbsp;اخیر یکی از مسائلی&nbsp;که در سطح رسانه‌ها شاهد هستیم، جریان ساخت فیلم شمس و مولانا است که عده‌ای خواستند این فیلم را بسازند، اما از سوی دیگر عده ای برای ممانعت از ساخت فیلم، نامه‌ای به دو تن از مراجع تقلید نوشتند و آن دو مرجع گرامی نیز جریان شمس و مولانا را ذیل جریان صوفیه گمراه اعلام کردند و ساخت فیلم را حرام دانستند. این مسأله ظاهراً بحث فرهنگی و اجتماعی است، اما حقیقت این است که از عمق و مبنای بیشتری برخوردار است. اینجاست که اهل فلسفه و عرفان باید وارد میدان شده و حرف بزنند که آیا می شود ملیت و تاریخ ما را از مولانا و امثال او جدا کرد؟ آیا بخش عمده ای از تاریخ ما تعلق به آنان ندارد؟ آیا مثنوی معنوی در یک سال کتاب اول آمریکا نشد؟ این موارد بحث هایی است که باید جدی مطرح شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">باید تحلیل شود که مثلاً دیوان شمس چه نسبتی با تاریخ و فرهنگ و اسلامیت و ایرانیت ما دارد و آیا می‌شود با یک رأی فقهی آن را حذف کرد؟ ای‌کاش مراجع بزرگوار ما به اندیشه‌های نیم قرن گذشته استاد مطهری توجه می‌کردند که خدمات متقابل اسلام و ایران نوشت و نشان داد اسلام به همه ملتها خدمت کرده، ولی خدمتی که به ایرانیان کرده نظیر ندارد و در مقابل همه ملتهای مسلمان به اسلام خدمت کرده‌اند ولی خدمتی که ایرانیان به اسلام کرده‌اند، هیچ ملتی نکرده است. آیا ایرانیان فرهنگ دیرینه‌&nbsp;خود را کناری نهادند و به خدمت اسلام درآمدند؟ یا با حفظ زبان فارسی و عناصر برجسته‌&nbsp;فرهنگی خود به اسلام خدمت کردند؟ آیا شاهکارهایی چون شاهنامه، مثنوی، کلیات شمس، گلستان و بوستان، حکمةالاشراق، حکمت متعالیه و ... ترکیبی از فرهنگ ایرانی و اسلامی نیستند؟ ...</font></p><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 0.4rem 0px 1rem; line-height: 1.2; color: rgb(33, 37, 41); text-align: right;"><a href="https://www.mehrnews.com/news/4737161/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF" target="_blank" title=""></a><a itemprop="headline" href="https://www.mehrnews.com/news/4737161/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF" style="box-sizing: border-box; color: rgb(238, 0, 0); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.2s ease 0s;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4">مواجهه با اهالی فلسفه سعه صدر می‌خواهد</font></a></h1><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 0.4rem 0px 1rem; line-height: 1.2; color: rgb(33, 37, 41); text-align: right;"><a href="https://www.mehrnews.com/news/4737161/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF" target="_blank" title=""></a><div></div></h1><h4 class="subtitle kicker" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.2; color: rgb(33, 37, 41); text-align: right;"><a href="https://www.mehrnews.com/news/4737161/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF" style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 58, 64); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.2s ease 0s;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4">گفتگوی تفصیلی مهر با غلامرضا ذکیانی؛</font></a></h4><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8375265392/%D8%B0%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpeg" alt=""></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">تابستان امسال آقای دکتر ذکیانی و من/ بحث ما هم روی مسائل تمدن اسلامی بود که در مصاحبه فوق خیلی زیبا برخی مطالب بیان شده</font></p></div> text/html 2019-10-09T08:38:08+01:00 hossin.mihanblog.com حسین غفاری از ارومیه آئینه های اخلاص http://hossin.mihanblog.com/post/855 <font size="4">دیشب پایگاه ثارالله ارومیه مهمان ویژه داشت.</font><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://sepahshohada.ir/wp-content/uploads/2019/10/4-1-321x232.jpg" alt=""><font size="4"><br></font><div><font size="4">سردار غلامرضا سلیمانی فرمانده سازمان بسیج بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد لطفعلی خان در پایگاه حضور پیدا کرد و با بسیجیان و پیشکسوتان این پایگاه دیدار کرد.&nbsp;</font></div><div><font size="4">در این مراسم از کتاب آئینه های اخلاص که مروری بر تاریخچه تشکیل پایگاه است رونمایی هم شد.&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8374740234/%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4">این کتاب را با همکاری تمامی دوستان پایگاه و با استفاده از مدارک و اسناد آنها به رشته تحریر درآوردم. ان شا الله که مفید باشد.&nbsp;</font></div><div><font size="4">در ضمن گزارشی توسط آقای محرم تیزکار در محضر فرمانده بسیج قرائت شد که نگاهی خلاصه به کلیه فعالیت های پایگاه بود که در اینجا می آورم:&nbsp;</font></div><div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">بسمه تعالی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ(سوره توبه، آیه 20)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">با سلام به پیشگاه آقا امام زمان(عج) و درود بر ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و آرزوی توفیق برای خدمتگزاران راستین انقلاب خصوصاً مقام معظم رهبری<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">عرض سلام و ادب خدمت حضار گرامی که دعوت ما را پذیرفته و در این محفل با شکوه شرکت جسته اند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">خدمت سردار سلیمانی، ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین خیر مقدم عرض می کنم که به خطه آذربایجان، دیار باکریها و 12000 شهید استان آذربایجان غربی تشریف آوردند. </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">به نیابت از طرف شورای فرماندهی پایگاه ثارالله، شمه ای از فعالیت پایگاه ثارالله را خدمت سردار بزرگوار عرض می نمایم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">رزمندگان دانش آموزی که به جبهه های جنوب، کردستان و اطراف ارومیه عازم می­شدند، تشکلی به نام «بسیج دانش آموزی» را در شهر ارومیه پایه گذاری کردند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">با عنایت به فعالیت های این تشکل و رزمندگان در مناطق کردنشین، در یک اقدام فرهنگی با ثبت نام از دانش آموزان اهل تسنن، به استعداد 2 اتوبوس این افراد به اردوی فرهنگی اعزام شدند که به دلیل استقبال اولیاء دانش آموزان در مرحله دوم این تعداد به 11 اتوبوس رسید که 9 نفر از ماموستاها(روحانی اهل تسنن)هم، آنها را همراهی کردند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">تعدادی از رزمندگان دفاع مقدس که با این صبغه فعالیت های خود را آغاز کرده بودند در ادامه، در سال 62 پایگاه ثارالله را در همین محل(مسجد لطفعلی خان) با شورایی 5 نفره پایه گذاری نمودند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">اعضای پایگاه ثارالله را افرادی تشکیل داده بودند که حداقل یک بار سابقه حضور در جبهه داشتند. این پایگاه حسب نظر فرماندهی وقت سپاه، زیر نظر مستقیم سپاه فعالیت می کرد. و حوزه استحفاظی آن بر خلاف سایر پایگاههای مقاومت، کل شهر ارومیه، حتی مناطق اطراف شهر را در صورت اعلام نیاز، شامل می شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">برخی از رزمندگان پایگاه ثارالله که سابقه اعزامهای مکرر داشتند به عنوان کادر لشکر 31 عاشورا محسوب می شدند و در مواقع حساس خصوصاً نزدیک عملیاتها توسط رابط پایگاه، شهید علی اکبر کاملی به جبهه اعزام می شدند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">یکی از مناطقی که پایگاه نقش برجسته خود را در آنجا عملیاتی نمود، منطقه لولان و کلاشین در سال 65 بود که ارتش بعثی در آن ناحیه با اجرای آتش سنگین قصد پیشروی به سمت اشنویه را داشت که 40 نفر از رزمندگان پا به رکاب ثارالله به همراه 80 نفر از نیروهای سپاه و قرارگاه حمزه سیدالشهداء به منطقه اعزام و با مقاومتی 10 روزه مانع از پیشروی نیروهای دشمن و سقوط حتمی شهر اشنویه می شوند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">این پایگاه در طول 8 سال دفاع مقدس و در مقابله با ضدانقلاب بیش از 70 شهید از 15 ساله تا 40 ساله را با فراوانی 18 تا 20 ساله، تقدیم اسلام نموده است. در این میان برخی نیز مدال جانبازی به گردن آویخته و برخی نیز با سرافرازی دوران اسارت را با آزادگی به پایان رساندند. &nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">نیروهای این پایگاه با تلاش شبانه روزی، در کنار دیگر نیروهای نظام، همواره پاسدار انقلاب بوده و در قضایای «اوجالان» در سال 78، فتنه سال 88 و شورش دی ماه سال 96 و دیگر مواقع بحرانی آماده و فعال، آگاهانه وارد عمل شده است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">با آغاز جنگ نیابتی در سوریه، هر چند تعداد زیادی داوطلب حضور در این منطقه شدند، لکن تنها 4 نفر از نیروهای پایگاه موفق به حضور در صف مدافعان حرم شدند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در دیگر صحنه های داخلی در عرصه همدردی با زلزله زدگان سرپل ذهاب با اعزام کمک های مردمی و ارسال کانکس یخچالدار در سال 96 حضور فعال داشته و در سال 97 نیز با تجارب راهپیمایی اربعین، موکب رزمندگان ثارالله در بخش «ماژین» دره شهر ایلام استقرار یافته و روزانه به حدود 1000 نفر از سیل زدگان غذا توزیع نموده و برای حدود 1000 نفر نیز اقلام کمک های مردمی اعم از بسته مواد غذایی، مواد شوینده، پتو و اقلام دیگر توزیع نمود و با کمک های نقدی باقیمانده و نیز مساعدت مالی رزمندگان ثارالله و اعضای موکب و با هماهنگی کمیته امام، 2 باب خانه مسکونی برای سیل زدگان ساخته و تحویل گردید. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">مسجد و پایگاه در سال 89 با هزینه ای بالغ بر 4 میلیارد تومان تجدید بنا شد که نیمی از این هزینه را اعضای پایگاه تأمین نمودند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">امروزه مسجد لطفعلی خان به جهت داشتن برنامه های متنوع مذهبی و فرهنگی از مساجد محوری شهر شناخته شده و پایگاه ثارالله در رویش های بعد از جنگ، با جذب بیش از 600 نفر از جوانان دانش آموز و دانشجو جزء پایگاه های فعال شهر بوده که اخیراً با هماهنگی های انجام یافته تعداد 14 نفر از نیروهای جوان و با استعداد و فعال برای قرار گرفتن در شورای پایگاه، به بسیج سپاه ارومیه معرفی شده اند. همچنین تعداد 8 نفر از نیروهای پایگاه در طرح اعتلای بسیج در طرح شهید بهنام محمدی نیز حضور پیدا کرده اند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">پایگاه ثارالله با چنین هویت اجتماعی توانسته حضوری پر رنگ در عرصه های سیاسی، اجتماعی کشور و استان داشته و تعداد زیادی از نیروهایش در رده های مدیریتی کشوری، استانداری، نماینده مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و مدیریت کل برخی از ادارات و نهادها و حتی دانشگاهها نقش آفرین باشند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در پایان امید آن را داریم تا در رکاب رهبر فرزانه انقلاب، مقام معظم رهبری، خداوند لیاقت پوشیدن جامه سربازی آقا امام زمان (عج) را نیز بر ما عطا فرماید.(آمین)&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">سه شنبه 16 مهرماه 1398<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p></div><div><font size="4"><br></font></div></div> text/html 2019-10-07T12:51:26+01:00 hossin.mihanblog.com حسین غفاری از ارومیه شطحیات http://hossin.mihanblog.com/post/854 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و انتزاع چه چیز غریبی است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">گاه آن به سراغ تو می آید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">گاه تو به سراغ آن می روی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">این آدم از بیرون مظروف است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اما از درون گویی بی انتهاست <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و افتادن بی ظرفی در درون ظرف ، غریب است!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و تو نگو غریب، بگو پوستین عالم وارونه شده است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">برخی از کتابها پنجره ای بسوی بی سویی است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و شهود دیدن نیست، واقع شدن در ماجراست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و نوشتن رمزخوانی واژه هاست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">وقتی لباس حرف بر تن می کنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">برخی فهمها را نمی توان در ظرف کلمات ریخت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">هنوز در بُعد گرفتار نشده اند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">زمان به ایستگاهش نرسیده <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و هنوز نگاه، به دنبال تلاقی است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">14/7/98<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">حسین غفاری<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8374570000/221013_web.jpg" alt=""></span></p> text/html 2019-09-30T14:28:40+01:00 hossin.mihanblog.com حسین غفاری از ارومیه همیشه بیدار http://hossin.mihanblog.com/post/853 <font size="5">امروز از دوست قدیمی ما وحید صفی لیان یک شعری به دستم رسید. برای رزمنده ها گفته بود. به مناسبت همین ایام. رفتم در سایتی چند شعر دیگرش را هم دیدم. خوب بود.</font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8373917300/%D8%B5%D9%81%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%862.jpg" alt=""></div><div><font size="3">وحید در زمان جنگ</font></div><div><br><div><font size="5">ماهم این شعر را برای دوستان در وبلاگ به اصطلاح فوروارد می کنیم.</font></div><div><font size="5">برای دیدن بقیه شعرهایش به سایت&nbsp;<a href="http://shereno.com/profile.php?id=29843" target="" title="" style="">شعر نو</a>&nbsp;بروید یا به&nbsp;</font><a href="http://vahidsafilian.blogfa.com/" target="" title=""><font size="4">وبلاگش</font></a><font size="5">&nbsp;بروید.</font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="4" color="#990000"><b>بیدار شدند <o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="4" color="#990000"><b>ایستادند <o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="4" color="#990000"><b>چشم در چشم تفنگ<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="4" color="#990000"><b><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>سینه به سینه آتش<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="4" color="#990000"><b><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>"گلوله ها هوایی شدند<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="4" color="#990000"><b><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>سینه ها هوایی تر"<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="4" color="#990000"><b>**** <o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="4" color="#990000"><b>ترس به میدان آمده بود<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="4" color="#990000"><b><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مرگ از جانی به جانی می گریخت<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="4" color="#990000"><b><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>تا یاران جوانمرد ما<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="4" color="#990000"><b><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>جوانمرگ بخوابند<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="4" color="#990000"><b><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>همیشه به گوش همیشه بیدار <o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="4" color="#990000"><b>(( تقدیم به شهدای هشت سال دفاع مقدس ))</b></font></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8326316368/%D8%B3%D9%81%D8%B1_7_.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="4">وحید و من</font></span></p><font size="5"></font></div></div> text/html 2019-09-23T19:00:40+01:00 hossin.mihanblog.com حسین غفاری از ارومیه آغاز جنگ 31 شهریور 59 بود؟ http://hossin.mihanblog.com/post/852 <font size="4">اگر با من باشد می گویم آغاز جنگ در ایران همان 23 بهمن 57 بود!</font><div><font size="4">یعنی فردای پیروزی انقلاب.</font></div><div><font size="4">همینطور است پایان جنگ. یعنی من برای جنگ پایانی نمی بینم! فقط شکل آن عوض شده است.&nbsp;</font></div><div><font size="4">از 23 بهمن 57 جنگ توسط اشرار و ضد انقلاب از مهاباد و کردستان شروع شد تا رسید به سال 59 که خود صدام دست بکار شد. آن هم هجوم گسترده هوایی و زمینی در 31 شهریور ماه 1359اما روایت های جنوب کشور هم نشان می دهد که دست اجانب آنجا هم از آستین ضدانقلاب منطقه با بحث های قومیتی شروع شده بود.</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.ibna.ir/images/docs/000281/281001/images/597860_501.jpg" alt=""></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">اما <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در </font></font><span style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4">جلد اول کتاب <b><font color="#cc0000">«روایت سید یحیی صفوی»</font></b> از مجموعه «تاریخ شفاهی دفاع مقدس» که به کوشش حسین اردستانی در سال 1397 توسط «مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس» منتشر شده است،&nbsp;</font></span><span style="text-align: justify;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">صفوی معتقد است با وجود آغاز رسمی جنگ در روز 31 شهریور، نیروهای عراقی در عمل پیش از این تاریخ، به صورت محدود جنگ را آغاز کرده بودند:&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 204, 102);"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>«با اینکه تجاوز سراسری عراق 31 شهریور شروع شد، آنها در اوایل شهریور ماه به منطقه میمک در استان ایلام و ارتفاعات میمک را که به آن سیف سعد یا زین‌القوس می‌گفتند، تصرف کرده بودند و بیانیه داده بودند که ما این ارتفاعات را که مال خودمان بود، تصرف کردیم. بنابراین ارتش عراق عملاً جنگ را قبل از 31 شهریور شروع کرده بود.»</b></font></span></div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">او همچنین در خاطرات خود از جلسه‌ای می‌گوید که با حضور بنی‌صدر و جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه، پیش از حمله عراق به میمک برگزار شده بود و در آن، بنی‌صدر با استدلالی سیاسی، احتمال در گرفتن جنگ میان عراق و ایران را منتفی دانسته بود: «حدود یک ماه قبل از شروع جنگ و قبل از اینکه ارتش عراق ارتفاع میمک را بگیرد، جلسه شورای دفاع در کرمانشاه به ریاست آقای بنی‌صدر رئیس جمهور و فرمانده کل قوا تشکیل شد. در این جلسه آقای رجایی نخست‌وزیر، سرهنگ فکوری وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی ارتش، فلاحی رئیس ستاد مشترک ارتش و ظهیرنژاد فرمانده نیروی زمینی ارتش حضور داشتند. جلسه در ستاد لشکر 81 زرهی کرمانشاه تشکیل شد. در این جلسه، از سپاه محمد بروجردی فرمانده سپاه غرب کشور، بنده در سمت فرماندهی عملیات سپاه کردستان و ناصر کاظمی شرکت داشتیم. سرگرد صیادشیرازی و یکی دو نفر از عزیزان ارتش هم در جلسه بودند.»</span><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">این جلسه پس از آن صورت گرفته بود که صفوی و یکی دیگر از فرماندهان سپاه در مشاهدات میدانی خود آرایش ارتش عراق در مرزهای ایران را رصد کرده بودند و هشدار آنها درباره احتمال آغاز جنگ با پاسخ سرد فرمانده ارتشی مستقر در محل مواجه شده بود: «چند روز قبل از تشکیل جلسه شورای عالی دفاع در کرمانشاه، من و سروان آذربن فرمانده سپاه سرپل‌ذهاب به منطقه قصر شیرین و حدود ازگله روی ارتفاعاتی که بر رودخاله دیاله مسلط است رفتیم. ما با دوربین و حتی بدون دوربین نگاه کردیم و دیدیم یک لشکر مکانیزه عراق پشت مرز ایران آرایش گرفته است. هنوز بلد نبودند خاکریز بزنند. در دشت باز آرایش گرفته بودند و چادر زده بودند. فرمانده سپاه قصرشیرین گفت لشکر عراق پشت مرز آرایش گرفته است. در آن منطقه یک تیپ از لشکر 81 زرهی کرمانشاه حدفاصل قصرشیرین و سرپل‌ذهاب مستقر بود ولی آرایشش خوب نبود.</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">خاطرم هست رفتیم پیش فرمانده تیپ که سوار نفربر زرهی ام 113 فرماندهی بود. به او گفتم جناب سرهنگ در موضعی که مستقرید، در این دو تا تنگه، عراقی‌ها می‌آیند شما رو دور می‌زنند. ایشان پاشد و به پشت کمر من زد و گفت برادر پاسدار موهای من را می‌بینی؟ گفتم بله. گفت چه رنگ است؟ گفتم سفید است. گفت ریش من را می‌بینی؟ ما اینها را توی آسیاب سفید نکردیم. جنگ را به ما واگذار کنید؛ شما فقط امنیت این منطقه را برقرار کنید... ما هم گفتیم چشم و با سروان آذربن برگشتیم.»</span></font> text/html 2019-09-19T02:26:43+01:00 hossin.mihanblog.com حسین غفاری از ارومیه کتاب ارومیه http://hossin.mihanblog.com/post/851 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8372797892/urmia_book.jpg" alt="ارومیه از دیرینه زمان تا به امروز"> <div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>پرویز عقلمند، ارومیه از دیرینه زمان تا به امروز(2 جلد)، تهران: نشر سخن 1398</b></font></div><div><font size="4">..............................</font></div><div><font size="4">وقتی در شهرداری بودم (معاون فرهنگی) دنبال این بودم که تاریخجه ای از شهر ارومیه را در قالب کتابی ارائه نمایم. بالاخره طرح کتاب را نوشتم و موافقت آقای بازیان شهردار وقت را گرفتم و قرار شد که آقای پرویز عقلمند مجری طرح و بنده ناظر آن باشم.&nbsp;</font></div><div><font size="4">کار را با آقای عقلمند شروع کردیم و بخش هایی از کتاب را(شهرداران بعد از انقلاب و شورای شهر) را من استخراج کردم، بقیه را هم آقای عقلمند. اما کار طول کشید.چون نمی خواستیم کار سمبل شود. و واقعاً آقای عقلمند زحمات زیادی را کشیدند.&nbsp;</font></div><div><font size="4">بالاخره در زمان شهرداری آقای حضرتپور کار برای چاپ آماده شد که متاسفانه کاغذ به شدت گران شد. آقای عقلمند از روابط خود در وزارت ارشاد بهره جست تا بالاخره بعد از دوندگی های زیاد سهمیه ای برای کاغذ بگیرد و کتاب به زیور طبع آراسته گردد.&nbsp;</font></div><div><font size="4">الحمدلله&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div> text/html 2019-09-15T02:04:26+01:00 hossin.mihanblog.com حسین غفاری از ارومیه فراموشی http://hossin.mihanblog.com/post/850 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8372354484/1718624KAKA020.jpg" alt=""> <div><br></div><div><font size="4">آبادان/ 1359</font></div><div><font size="4">نمی دانم فراموشی بیماری است؟ یا اینکه گاه برای خودش نعمتی است؟</font></div><div><font size="4">دو روز پیش دوستی از من عکس <b><font color="#cc0000">شهید علیرضا مکاری</font></b> را می خواست. به آرشیو عکسهایم مراجعه کردم. عکسی از اعزام اولی ارومیه به آبادان را دیدم که قبلا از <b>آقا رحیم قره جه داغی</b> آن را گرفته بودم. شهید مکاری هم در این تصویر بود. به همراه چند شهید و مرحوم دیگر</font></div><div><font size="4">برخی را هم نمی شناسم. نمی دانم زنده اند یا مرده یا شهید. اما برخی را سراغ دارم که الان در کار اقتصادی هستند.&nbsp;</font></div><div><font size="4">برخی با بیماری در منزل روزگار می گذرانند.&nbsp;</font></div><div><font size="4">چند سال دیگر کاملا به فراموشی سپرده خواهیم شد!</font></div><div><font size="4" style="background-color: rgb(255, 153, 0);">پس فی الحال برای رسیدن به خاطر ازلی خود را فراموش کنیم و به قول یکی از عالمان، فراموش را هم فراموش کنیم...&nbsp;</font></div> text/html 2019-09-04T06:35:50+01:00 hossin.mihanblog.com حسین غفاری از ارومیه تا علقمه http://hossin.mihanblog.com/post/849 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8371399968/ashora2.jpg" alt=""></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">مقدمه ای به عنوان سخن ناشر در کتاب «<b style="background-color: rgb(255, 153, 102);">فاتحان خرمشهر(36)، حماسه شهید فریدون کشتگر</b>» نوشته بودم که ارتباطی لطیف از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با حماسه عاشورا داشت. امروز آن را دوبار نشر می­دهم: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">روزگاری نه چندان دور ، خورشید معرفت از پس نگاه حماسه سازانی می دمید كه در سلك « <b>رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله علیه</b> » بودند و یا در قافله « <b>و منهم من ینتظر</b>».<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">از رگ رگ آن مریدان ولایت مدار، فریاد «<b>ربنا الله</b>» مـی تراوید و در صفی « <b>كانّهم بُنیانٌ مَرصوص</b>» استقامت ورزیدند تا شایسته &nbsp;« <b>تتنزلُ علیهم الملائكه</b>» باشند.<o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">آن سالكان بی ادعا، رزم را تازیانه سلوك و قرب الی الله می دانستند ، جنگ و دفاع بهانه ای بود برای تعبد و بندگی. لاجرم چفیه هایشان بوی تهجّد می داد. در كوله پشتی رزمشان ، سرمایه ای جز «سادگی» نبود. پیشانی بند « اخلاص» می بستند و وقتی كه به اروند می نگریستند ، <b><font color="#cc0000">نگاهشان تا « علقمه » امــتداد مـی یافت. عباس (ع) را می دیدند و تشنگی تمام وجودشان «یا لیتنا كنا معك» می شد.</font></b> قمقمه هاشان سهمی از مشك وفا بود و سفره هاشان جز به سادگی «صفا» نمی یافت. «سعی» شان شناسایی راز گل سرخ بود و سفره هاشان ، بوی خـدا مـی داد، عطر «ارجعی» بوی «عند ملیكٍ مقتدر»...</span></div> text/html 2019-09-01T05:25:14+01:00 hossin.mihanblog.com حسین غفاری از ارومیه روز ابا عبدالله http://hossin.mihanblog.com/post/848 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8371073192/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7.jpeg" alt="محرم"><div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مطلبی برای برادر عزیزم حجت الاسلام حاج حبیب محمدنژاد فرستاده بودم که در یک جا از جمله <b>«کل یوم عاشورا کل ارض کربلا» </b>استفاده کرده بودم. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ایشان مطلبی فرستادند و تأکید کردند که : <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red">... کلام معصوم «لا یوم کیومک یا ابا عبدالله» است...<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">این جمله از قول امام حسن مجتبی علیه السلام است</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">. روزی امام حسین(ع) &nbsp;به نزد امام حسن(ع) &nbsp;آمد، وقتی چشمش به برادر افتاد گریه کرد، امام حسن(ع) &nbsp;از برادرش علت گریه کردن را جویا شد. امام حسین(ع) &nbsp;فرمود: گریه ام برای رفتار بدی است که با تو می‌شود. امام حسن فرمود: ظلم و ستمی که بر من می‌شود همین زهری است که به من داده می‌شود و به سبب آن به قتل می‌رسم، ولی بدان که «لا یوم کیومک یا اباعبدالله»؛ هیچ روز و سرنوشتی مانند روز و سرنوشت تو نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ای ابا عبدالله زیرا روزی بر تو خواهد آمد که سی هزار نفر از مردمی که خود را مسلمان می‌دانند و مدعی هستند که از امت جد ما محمد صلی الله علیه و آله هستند، تو را محاصره کرده و برای کشتن تو و جسارت به اهل بیت تو و اسارت خاندان تو و غارت اموال آنها اقدام می‌کنند، در این هنگام است که خداوند لعن خود را بر خاندان امیه فرو فرستد و از آسمان خون و خاکستر فرو ریزد و همه مخلوقات حتی حیوانات درنده در بیابان ها و ماهیان در دریاها بر مصیبت تو گریه کنند.(به نقل از امالی شیخ صدوق)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">حاج حبیب می گفتند سندی برای کل یوم عاشورا کل ارض کربلا نداریم.</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> و درواقع می خواستند بگویند که زاویه نگاه از پشت این جملات با هم فرق می کند. هر تقابل ظالم و مظلومی مثل واقعه عاشورا نیست.&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <div><br></div></div> text/html 2019-08-28T02:25:32+01:00 hossin.mihanblog.com حسین غفاری از ارومیه خیلی دور خیلی نزدیک http://hossin.mihanblog.com/post/847 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8370737584/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81.jpeg" alt=""> <div><font size="3" color="#ff6600">از راست یوسف محبوبی(در حال گفتن خاطره)، دکتر علیرضا چوداری</font></div><div><br></div><div><font size="4">دیشب(98/6/5) دورهمی با دوستان پایگاه شهید مهدی امینی، در منزل آقای دکتر چوداری بود.&nbsp;</font></div><div><font size="4">بچه های یکی یک از راه رسیدند. آقای جاویدی یک مرتبه گفت چند روز پیش جهان (منظورش جهانبخش خدایارلو بود) را دیدم. شاید ما هم به اتفاق گفتیم در خواب؟ گفت نه در خیابان شیخ شلتوت!!</font></div><div><font size="4">همه به هم نگاهی کردیم و منتظر شدیم تا مقصود خودش منظورش را برساند. گفت برادر جهان را دیدم واقعا با جهان مو نمی زند تنها کمی ریز نقش تر است. از همانجا گریزی زده شد به خاطرات شهدا خصوصا جهان.&nbsp;</font></div><div><font size="4">این بار یوسف محبوبی که با جهان و یوسف علوی با هم در یک دسته و در گردان امام سجاد (ع) لشکر عاشورا در عملیات کربلای 8 بود سکان خاطره گویی را در دست گرفت و خیلی شیرین از نور بالا زدن یوسف علوی و شجاعت جهان تعریف کرد.&nbsp;</font></div><div><font size="4">دیگران هم گریزهای به پس و پیش ماجرا می زدند. مثل خاطره مقصود از پدر جهان و ...</font></div><div><font size="4">یوسف گفت که چون یوسف صبح شهید شد توانستند پیکر او را به عقب منتقل کنند. بعد ازظهر که درگیری در هلالی ها به اوج رسیده و خود یوسف هم مجروح شده و به عقب می کشد، اما جهان و چند تن انگشت شمار تا آخر ایستاده و به شهادت رسیده بوده و پیکر آنها در طرف عراقی ها مانده بود که بعد از سالها تفحص و به شهر برگردانده شده بود.&nbsp;</font></div><div><font size="4">یادی هم از تندی های پدر شهید عبدالرضا بعد از اعزامش شد و اینکه در اولین اعزام پدرش رفته بود و عبدالرضا را از پادگان خاصبان برگردانده بودند.&nbsp;</font></div><div><font size="4">یوسف بار دوم که از فاو گفت و اینکه در گردان علی اکبر بوده گفتم صبر کن من هم آنجا بودم. و نشانی ها را به هم گفتیم.اما اصلا برخوردی در خط با هم نداشتیم. تنها اینکه یوسف بعد از مجروحیت در هنگام ثبت نامش در دفتر اورژانس نام مرا هم در بین مجروحین دیده بود!</font></div><div><font size="4">چقدر ما نزدیک بودیم و دور از هم افتاده بودیم!</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8370737592/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7.jpg" alt=""></div> text/html 2019-08-25T08:23:00+01:00 hossin.mihanblog.com حسین غفاری از ارومیه مراقبه http://hossin.mihanblog.com/post/846 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8370488918/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%DA%A9%DB%8C.jpg" alt="شهدای حکی"></div><div><font size="4">دیروز سالروز شهدای حکی بود. 14 شهیدی که نشان دادند در روزهای سخت، هر جا که لازم می شد نیروها پا به رکاب بودند. نمی گفتند مثلاً من در تبلیغات هستم. یا من در روابط عمومی هستم. کار عملیاتی کار من نیست!</font></div><div><font size="4">می گفتند فلان جا درگیر است. بچه ها از ستاد و واحدهای دیگر به کمک نیروهای عملیاتی می آمدند.<font color="#ffffff"><b><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"> یعنی انقلاب را با چنگ و دندان حفظ می کردند.</span>&nbsp;</b></font></font></div><div><font size="4">نه مثل الانی که <span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"><font color="#000099"><b>برخی انقلاب را با چنگ و دندان نصف می کنند!</b></font></span></font></div><div><font size="4">بیشتر از همه رفتار برخی که مدعی «استاد اخلاق» و یا «سردار» بودن دارند آدم را خون به جگر می کند. متأسفانه نتوانستند آنجایی که باید خود را نگه دارند، نتوانستند. پایشان لیز خورد.&nbsp;</font></div><div><font size="4">نمی دانم شاید من در موقعیت آنها قرار نگرفته ام و این حرف ها را می زنم.&nbsp;</font></div><div><font size="4"><b>باید مراقبه داشته باشیم.&nbsp;</b></font></div><div><font size="4">باید عکسی از شهیدانی که از دوستان نزدیک ما بودند همیشه با خود داشته باشیم.&nbsp;</font></div><div><font size="4">گاهی به آن نگاهی بکنیم و بگوئیم هنوز هستم. هنوز سنگر را خالی نگذاشته ام.&nbsp;</font></div><div><font size="4">ماه محرم نزدیک است و باز شعار <b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا </b>طنین انداز خواهد شد.&nbsp;</font></div><div><font size="4">در هر لحظه باید به این فکر کنیم که ما در سپاه حسین(ع) هستیم یا یزید.&nbsp;</font></div><div><font size="4">باید مراقب بود.</font></div><div><font size="4"><b>باید مراقبه داشته باشیم.&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" color="#cc0000"><b>باید به این شهدا پاسخگو باشیم.&nbsp;</b></font></div><div><font size="4">واختم بالانقطاع الیک امری&nbsp;&nbsp;</font></div>